Fundacja Rozwoju ZHP Chorągwi Gdańskiej
Oddział Gdańsk-Śródmieście
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
NIP 583-317-37-73

ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

Fundacja działa na rzecz:
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Śródmieście
im. Alfa Liczmańskiego

Komendant bazy - phm. Angelika Kalbarczyk
tel. +48 508 312 383
e-mail: olpuch@gdansk.zhp.pl